summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Collapse)AuthorAgeFilesLines
* v1.2.6HEADmasterRemi Collet2020-01-141-2/+5
|
* v1.2.5Remi Collet2019-12-122-5/+9
|
* v1.2.4Remi Collet2019-09-011-2/+5
|
* v1.2.3Remi Collet2019-08-031-2/+5
|
* v1.2.2Remi Collet2019-08-012-2/+17
|
* v1.2.1Remi Collet2019-08-012-9/+13
|
* v1.1.4 (no change)Remi Collet2019-01-291-3/+9
|
* v1.1.2Remi Collet2018-08-091-3/+6
|
* update to 1.1.1 (no change)Remi Collet2018-03-302-13/+24
| | | | | use range dependencies on F27+ use phpunit6 on F27+
* Update to 1.1.0Remi Collet2017-11-304-29/+35
| | | | allow Symfony 2, 3 and 4
* v1.0.9 (no change)Remi Collet2017-11-141-2/+5
|
* v1.0.8Remi Collet2017-09-112-11/+14
|
* php-composer-ca-bundle: 1.0.7Remi Collet2017-03-062-17/+38
|
* $year++;Remi Collet2017-01-021-1/+1
|
* php-composer-ca-bundle: 1.0.6Remi Collet2016-11-031-2/+5
|
* php-composer-ca-bundle: 1.0.5Remi Collet2016-11-022-6/+7
|
* php-composer: minor cleanupRemi Collet2016-10-211-1/+0
|
* php-composer-ca-bundle: switch from symfony/class-loader to fedora/autoloaderRemi Collet2016-10-202-12/+10
|
* php-composer-ca-bundle: 1.0.4Remi Collet2016-09-052-2/+7
|
* php-composer-ca-bundle: 1.0.3Remi Collet2016-07-193-4/+12
|
* php-composer-ca-bundle: fic commentRemi Collet2016-04-301-1/+1
|
* php-composer-ca-bundle: 1.0.2 - New packageRemi Collet2016-04-306-0/+228